Tidigare Projekt

Historisk matkultur I Fjärdhundraland.

Fjärdhundraland är namnet på det historiska området runt Enköping. Det är också namnet på en ekonomisk förening som samlar runt hundra småföretagare, många verksamma inom småskalig matproduktion. Inom det historiskt viktiga området finns även historiska minnesmärken där en del är öppna för allmänheten.

Heritage Dynamic ledde och utvecklade ett projekt finansierat genom EU-medel i samarbete Fjärdhundraland ekonomisk förening. Projektpartners var även Region Uppsala, Uppsala universitet, Länsstyrelsen Uppsala län, Svenska kyrkan samt Enköpings kommun.  Syftet med pilotprojektet var att hitta nya sätt för historiska besöksmål samt småskaliga matproducenter att marknadsföra sig tillsammans mot turismnäringen. Under projektet fick deltagarna lära sig nya metoder hur de kunde utveckla hållbara produkter och marknadsföra sig bättre inom kulturturism.  Projektet resulterade i ett antal samarbeten och med nya metoder banade det vägen för ytterligare och fördjupat samarbete.

Sohar Heritage Projekt

Sohar är en hamnstad i Sultanatet Oman som har haft stor ekonomisk betydelse genom historien. Framför allt genom sitt strategiska läge nära Strait of Hormuz men även för sina rika kopparfyndigheter som man exporterade till bland annat Mesopotamien.

 

Projektet genomfördes med syfte att ta fasta på de historiska aspekterna av staden och hur dessa kunde ligga till grund för en vidareutveckling till olika produkter inom turismnäringen. Projektägare var Ministry of Heritage and Culture. Medfinansiärer var även ett flertal större företag inom privat och offentlig sektor. 

Projektet resulterade i att flera nya historiska platser kunde identifieras och tillsammans med de redan kända kunde en kuturarvsbedömning genomföras för att hitta de mest lämpliga platserna att arbeta vidare med.