Heritage Dynamic tillämpar affärsutveckling på kulturmiljöer för att skapa produkter och strategier mot kulturturism, både för planerade besöksmål samt redan etablerade. Allt detta med kulturmiljövård och hållbarhet i fokus.

Kulturarvsturism är en av de snabbast växande nischerna inom turism och det finns en stor potential för att möta efterfrågan genom att skapa nya besöksmål samt driva redan existerande besöksmål mer effektivt. Genom det här når man fler partners och bidrar till en hållbar utveckling för besöksmålet och dess närområde. Heritage Dynamic kombinerar kulturmiljövård med affärsutveckling för att skapa produkter och strategier mot kulturturism, både för planerade besöksmål samt redan etablerade.

Genom att utgå från de historiska värdena och skapa strategier mot en hållbar utveckling så skapas fördelar för alla inblandade. Det här uppnås genom att erbjuda flera olika tjänster som har sin utgångspunkt i att utveckla användandet av historiska platser och genom det stödja både kulturmiljövård samt långsiktig affärsutveckling. Kombinationen ger unika möjligheter till att skapa tillväxt och främja entreprenörskap på ett hållbart sätt.