Om Heritage Dynamic

Rätt kompetens och erfarenhet som grund till bra lösningar och utveckling av projekt.

 Heritage Dynamic är grundat och drivs av mig, Gunnar Öhrnell. Mina Masterutbildningarna i Arkeologi (specialisering inom Osteologi) och Entreprenörskap samt ytterligare studier i en rad humanistiska och företagsekonomiska ämnen har gett bra verktyg för att skapa unika lösningar inom kulturturism. Tillsammans med en nationell och internationell erfarenhet av olika projekt har det även bidragit till att kunna omsätta lösningarna i praktiken och utveckla dem vidare.

” Vi använder potentialen som finns inom kulturarvet för att nyttja det på ett bättre sätt och skapa mervärde för existerande och nya aktörer. Vårt fokus är att skapa långsiktiga planer som både skyddar kulturarvets värden samt skapar förutsättningar för att stärka dess roll mot nyföretagande och hållbar utveckling. Det här synsättet leder till nya inkomstmöjligheter där man samtidigt skyddar historiska värden och stärker kulturarvets roll som en hållbar resurs. Det här förändrar rollen av kulturarvet som något passivt till att utgöra en resurs för lokal utveckling”